רחוב הרדוף - עתלית - פינוי בינוי


עיר: עתלית

רחוב: הרדוף
מספר בניינים: 7
מספר דיירים: 100
.סטטוס: בוצע שלב אסיפות דיירים ובחירת והסמכת נציגויות לבניינים והסמכת היחידה

 

 

כנס נציגויות לבחירת חברה במכרז חברות