פרוייקטים תמ"א 38/3


 הרב קטרוני 1 - פתח תקווה

רחוב חי -  גבעת עדה