פרויקטים

עיר: רמת גן
רחוב: שדירות ירושלים 56+58+60+סאלק+קדמה 2

עו"ד דיירים: אילן גלזר
יזם בנייה: חב' נקסט טאוור

באישורי תוכניות בוועדה מקומית

Scroll to Top